Garbo og Ilo
Trening vi driver med.

Lydighet.

Apportering.

Rundering.

Spor.

Teigsøk.

Dette er i hovedsak det vi trener mest på, i tillegg så trener vi også :

Lyttepost.

Patruljegang.

Miljøtrening.

Rundering er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker som ligger skjult i terrenget. Rundering er en selvstendig gren, men kan også inngå som ett av flere elementer i andre grener, f.eks i brukshundsport. Rundering. Denne formen for hundesport er dessuten gjerne svært populær for hundene selv.

I rundering må hunden bruke luktesansen både på spor og overvær for å finne eventuelle mennesker (figuranter). Når hunden finner et menneske (figurant) skal den halse eller via bringkobbel fortelle sin hundefører at den har funnet en person. Eventuelle gjenstander eller effekter skal varsles på samme måte, og eventuelt apporteres om hundefører ber om det.

Spor er en brukshundorientert oppgave der sporhund og hundefører skal følge et spor som er lagt av et menneske eller et dyr. Spor er svært krevende og utmattende for hunden, som må gå med nesen i bakken hele tiden for ikke å miste sporet.

En typisk sporhund er en politihund, militær tjenestehund eller en hund som er trent i å gå spor av andre årsaker, f.eks. en jakthund eller en hund som konkurrerer i IPO eller bruks. Hensikten med å trene hunder til å gå spor er primært å finne igjen folk, som enten har gått seg vill eller har rømt, og dyr, som kan være skadd. Spor er imidlertid også en populær form for hundesport

Teigsøk  Dette er den søksformen som oftest benyttes av redningshunder ved søk etter savnede i skog og mark. Både hund og fører er aktive i søket. På den annen side har vi øvelsen rundering som i utgangspunktet er en konstruert øvelse som bygger på gamle konkurranseregler. Denne søksformen har liten praktisk nytte ved søk over tid da det kun er hunden som søker. Dette er unaturlig for hunden og psykisk slitsomt. Derfor ser vi sjelden hunder som runderer mer enn en time i strekk, på den annen side ser vi at hundene går et teigsøk i timevis uten pause.