Garbo og Ilo

Australian Shepherd eller "Aussie" som er rasens kjælenavn er en allsidig hund med stor innteligens.Med sine spenstige og harmoniske bevegelser er den en utmerket gjeterhund,og anvendes til å gjete alt fra ender til storkveg.Aussien er en kroppsgjeter,dvs.han får dyrene at forflytte seg gjennom å arbeide nære innpå og trykke på med både kropp og rørelser og har et svakt "eye".Rasen utmerker seg også meget godt i Lydighet,brukshund arbeid,agility,flyball og nesten alle andre hunde sporter.

Nåe man begynner å gjete med en aussie så ma man huske at den gjeter nære og med svakt "eye" og derfor kan man ikke trene dem på samme sett som med andre raser med sterkere "eye".Man må la dem få gå på dyrene litt mer i begynnelsen og derfor er det lettere om man har hundvante sauer som holder seg til føreren.Aussien ble utviklet som en farm-og ranch hund,ikke bare for å gjete men også som en kamerat og vakthund for familien og familiens eiendeler.Aussien har en enorm kraft og kan arbeide hele dagen.Aussien er en pågående og autoritær arbeids hund,som likevel kan være nesten rørende myk mot lam eller ender.

Selvsagt har Aussien individuelle karakterer,og noen er mer sedate en andre,men for det meste er dette hunder med mye energi som trenger en "mening" med livet.Dette betyr at en Aussie ikke trives med å tilbringe dagene i sofan.En hund med stor intelligens og høy aktivitetsnivå trenger å bli holdt i aktiviteter!-Lydighets trening,agility,brukshundsarbeid eller å gjete eller andre hundesporter.Foruten å være en god arbeidshund er også Aussien et glimrende familiemedlem. .Den skal være velbalansert,noe lengere en høy av middels størrelse.Hanhundens kropp skal ha en maskulin framtoning uten at den skal være for grov.Tispene skal gi ett feminint intrykk uten å være spinkel.Rasen skal være oppmærksom og livlig,smidig,solid og muskuløs uten å være klumpete.Man skal imidlertidlig være klar over at Aussien kan være noe reservert ovenfor fremmede.Uten tilstrekkelig sosialisering,trening og mosjon vil hunden reagere upassende på nye situasjoner,dette spesielt for stressede hunder.Begynn derfor tidlig med sosialisering.

Rasen har et sterkt territorial instinkt,og opptrer ofte beskyttende ovenfor eiere og eiendom.Den har imidlertid et meget godt gemytt og er sjelden kranglete.En smart Aussie kan som oftest "lese" sine eiere,og avgjør fort hvem som er "venn" og hvem som er "fiende".Den som en Aussie har akseptert blir aldri glemt og er en venn for resten av livet.

Mange Aussier utfører også i dag den jobben de var framavlet for,og selv hunder som aldri har sett sau eller kveg har som oftest sterkt gjeterinnstinkt.Dette kan føre til at den urbane Aussie uten riktig aktivisering kan bli et "problem" .Skaffer man seg en Aussie må man ha både tid og lyst til å arbeide med den.I tilegg må en Aussie ha muligheten til å kunne løpe løs for å bli kvitt overskudds energien.                                                                                        

 

Aussien er veldig egnet til agility da den både er rask og smidig.I USA tilhører Aussien de mest fremgangsrike rasene innen agility.

Standar:

En Aussie er en middels stor gjeterhund av Amerikansk opprinnelse.Aussien er velbalansert,kort rektangulær med middels benstamme.Den er oppmerksom og livlig,smidig,kraftig og muskuløs uten å være grov.Pels av moderat lengde og strihet som kan være slett eller lett bølget.Det er viktig at pelsen er motstandsdyktig mot vær og klima.Det som vekker veldig stor oppmerksomhet hos Aussien er at den kan fåes i 4 forskjellige fargekombinasjoner som er: Red merle, Blue Merle ,Sort Tricol og   Red Tricolor alle med eller uten hvite tegninger og/eller tan tegninger.Ingen farge foretrekkes framfor den andre.Hvit er akseptert som delvis eller hel halsekrave men må ikke nå lenger en til manken,samt bryst,ben,kjeve,bliss.Hvit i hodet skal ikke dominere,øynene må være omgitt av farge og pigment.Merle-fargede hunder blir mørkere med alderen.

En Aussie øyne er mandel formede og gir et inntrykk av oppmerksomhet og intelligens.Aussiens blikk er vennlig og ivrig.Øynene kan være brun,blå,amberfarget eller kombinasjoner av disse farger.Til og med flekker og marmorering er tillatt.Bluemerle og svarte hunder skal ha svarte øyenkanter,snute og lepper.Redmerle og røde hunder skal ha brune øyenkanter,snute og lepper.På de merlede hundene er det tillatt med små upigmenteret flekker på snuten.Disse for da ikke overstige 25% av snuten størelse på hunder over ett års alder

Mange individer fødes med naturlig stumphale.I hjemlandet kuperes halene for å få et enheltlig utseende på rasen.På grunn av kuperingsloven ser vi derfor Aussien med haler av ulike lengder.Mankhøyden hos hannhundene er 51-58 cm mens hos tispene er den 46-53 cm.Størrelsen må ikke gå foran kvaliteten.

En Aussie krever en spesiell eier.Dens lojalitet,karakter og humoristiske sans plasserer Aussien i en klasse for seg selv!Aussien er perfekt for deg som ønsker en lett-trent,allsidig og supersmart hund som kan leke og arbeide hele dagen.Dersom du har tid og anledning til å skaffe deg en Aussie,vil den ikke skuffe deg-Aussien

Rasebeskrivelse

Bakgrund/historie:Tross at man vet at det var i USA og ikke i Australia som Australian Shepherd  utvikledes til en hunderase med egen indentitet,har amrikanerne under de seneste 100 åra envist  holdt fast ved dette rasenavnet.Fakta er at rasen praktisk talt er helt ukjent i Australia og fore kommer heller ikke der mer enn i noen få eksemplarer som man importerte de seneste årene.Det er mange teorier om Aussiens opprinnelse,den vanligste teorien er at den kom med baskerne til USA.Baskerne hadde utvandret til Australia som gjetere,og vendte til USA under gullrushet.

Legenden sier at indianerne aldri overfalt rancher der det fantes Aussier.Hundenes merkelige og ofte blå øyne gjorde at indianerne tok dem for demoner som de kalte"de spøkøyde" og de lot alltid sånne hunder og deres eiere være i fred.

Helhetsinntrykk:.Lengden målt fra brystbenspissen til sittebensknuten er noe lenger enn høyden målt fra manken til bakken.Kraftig bygget med moderat benstamme.Hannhunden maskulin uten grovhet,tispen feminin uten å ha spinkel benstamme.Rasen skal være intelligent,trofast,med sterkt gjeter-vaktinstinkt,arbeide villig hele dagen.Godt gemytt og sjelden kranglete.Kan være noe reservert overfor fremmede.

Hode:Hode er renskåret,kraftig og tørt.Størrelsen på hode skal harmonere i forhold til kroppen.

Skalle:Fra flatt til lett velvet skalletak.Nakkeknølen kan være lett synlig.Like lang som bred.

Stop:Moderat men markert

Ansiktsregion:

Nesebrusk:Sort hos blue merle og sorte.Brun hos red merle og røde.Hos merle tillat med små rosa flekker men ikke mer en 25% av snuteparti etter fylte 1 år.

Snuteparti:Like lang eller noe kortere enn skallen.Sett fra siden danner skallen og snuten parallelle linjer.Smalner noe av fra basen til snutespissen og er noe avrundet i fronten.

Lepper:Sort hos blue merle og sorte.Brun hos red merle og røde.

Kjever/tenner:Sterke,hvite tenner,komplett tannsett.Saksebitt.Tangbitt godtas.

Øyne:Brune,blå,rav eller alle variasjoner av disse farver,inkludert prikker og marmorering.Mandel formede,ikke utstående eller innsunkne.Sorte øyelokksrand hos blue merle og sorte hunder.Brune øyelokksrand hos red merle og røde hunder.Uttrykket viser oppmerksomhet og intelligens,vennlig og ivrig.

Ører:Trekantede,høyt plasserte av moderat størrelse og tykkelse.Ved oppmerksomhet rettes de forover og brettes,eller legges til siden som rosenører.

Hals:Kraftig,moderat lang,lett nakkebue,går godt over i skulderpartiet.

Forlemmer:

Halhetsinntrykk:rette og kraftige.God benstamme,mer oval enn runde i omkrets.

Skulder:Godt tilliggende langt skulderblad,flatt,godt tilbakelagt.

Overarm:Omtrent samme lengde som skulderblad.Velvinklet i forhold til skulder.

Underarm:Rett

Mellomhånd:Middels lang og en aning skrånede.Sporer kan fjernes.

Poter:Ovale,kompakte med godt sluttede og velvevde tær.Tredeputene tykke og sterke.

Kropp:

Overlinje:Rett og sterk,rett og fast fra manken til hoften.

Kryss:Moderat hellende.

Bryst:Ikke bredt,men dypt.rekker til albuene på det dypeste.Verken tønneformet eller flatt.Godt buede og lange ribben.

Underlinje/buk:Moderat opptrukket.

Hale:Rett,kupert* eller naturlig stumphale,ikke over 10cm lang.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk:Lårbredden er lik skulderbladets bredde.Vinkelen mellom hofteben og lårben tilsvarer vinkelen mellom skulderblad og overarm.

Underlår:Velutviklet

Haser:Moderat vinklet.Lave,står loddrett mot bakken og parallelle sett bakfra.Ulveklør må fjernes.

Poter:Ovale,sluttede med samlede velvevde tær.Tykke og sterke tredeputer.

Bevegelser:Smidige,frie og lette.Utviser stor livlighet med effektive og jordvinnende bevegelser.For og bakben beveges rett og parallelt.Når farten økes samles bena under hundens midtlinje (sporer),mens ryggen forblir stram og rett.Rasen er livlig og skal raskt kunne endre retning og gangart.

Pels

Hårlag:Middels hardhet,rett til bølget,værbetandig og av middels lengde.Underullen varierer i mengde  etter klima.Kort og bløt pels på hodet,ører,forsiden av forben og nedenfor hasen.Moderat man og halsekrave,mer uttalt hos hannhunder enn tisper.

Farge:Blue merle; sort; red merle; red, alle med eller uten hvite tegninger og/eller brune hårspisser,ingen farge foretrekkes fremfor den andre.Hvit er akseptert som delvis eller hel halsekrave,men må ikke nå lenger enn til manken,samt bryst,ben,kjeve,bliss.Hvit i hodet skal ikke dominere,øynene må være omgitt av farge og pigment.Målt fra horisontal linje ved albuen må det hvite fra kroppens underside ikke nå lenger opp enn 10 cm.Merle-fargede hunder blir mørkere med alderen.

Størrelse og vekt

Mankehøyde:Hannhunder;        51-58 cm                                                                                             

                         Tisper;                  46-53 cm

Størrelse må ikke gå foran kvalitet.

Feil:Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.Hvor alvorlig feilen er,skal graderes  etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen.

Alvorlige feil:     -Skyhet

                         -Mer enn 25% rosa flekket snute hos merle-fargede                             hunder over 1 år

                          -Pels ikke i henhold til rasebeskrivelsen

                         -Stå eller hengeører

Disikvalifiserende feil:                                                                                                                      

-Underbitt,eller overbitt større enn 0,3 mm.I et ellers  korrekt bitt skal de midtre fortenner som ikke møtes i sakse eller tangbitt ikke bedømmes som underbitt. Brukne eller manglende tenner pga uhell skal ikke trekkes for.

-Hvite flekker i de fargede partier på kroppen mellom manke og halen,samt kroppens  sider.Dette gjelder alle fargevarianter.

-Aggressivitet.

               OBS:-Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

               *)I henhold til norsk lov er halekupering forbudt